Nasza oferta

W ramach prac projektowych z zakresu architektury oferujemy:
  • projekty architektury przemysłowej
  • projekty architektury usługowej
  • projekty wielko-kubaturowe
  • prace studialne, koncepcje programowo – przestrzenne
  • projekty architektury mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej